Over BIKKEL

BIKKELkids is opgericht door Sara Heunen-den Hartog. Zij is orthopedagoog en heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ook staat ze geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen) en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), waardoor kwaliteit is gewaarborgd. Sara heeft een basis aantekening psychodiagnostiek (BAPD) behaald waardoor zij bevoegd is tot het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek. Ook heeft Sara haar diploma als ONL (dyslexie)behandelaar behaald en volgt zij de opleiding tot EMDR-therapeut om clienten te kunnen helpen met traumagerelateerde problemen.

De afgelopen jaren is Sara werkzaam geweest binnen diverse grote instanties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam en omstreken. Door de grote verscheidenheid aan leeftijden en gedragsproblematiek van kinderen en jongeren waarmee ze heeft gewerkt, stemt zij gemakkelijk af op verschillende doelgroepen. Ook kan zij door haar ervaring goed inspelen op uiteenlopende problemen. Bovendien is Sara zelf de trotse moeder van 3 kinderen.

 Sara-portretVolgens Sara moet het makkelijk zijn om zowel hulp te vragen als te krijgen, vooral als het om kinderen gaat, maar dat blijkt vaak niet zo te zijn. Er zijn lange wachtlijsten, een onpersoonlijke benadering, onnodige onderzoeken en diagnoses, geen mogelijkheid om direct contact op te nemen met je eigen hulpverlener wanneer het dreigt mis te gaan en je kunt nergens (professioneel) terecht met wat mildere problemen. Ook is het voor ouders geregeld onduidelijk wat er nou precies aan de hand is met hun kind en wat zij daar zelf aan kunt doen.

Om die reden heeft Sara zich ingezet om BIKKELkids op te richten. ‘Dichtbij’, ‘toegankelijk’ en ‘begrijpelijk’, dat moeten volgens de visie en missie van BIKKELkids kernwoorden zijn wanneer je hulp nodig hebt voor je kind. Ook wanneer de problemen wat milder/kleiner zijn.

Om bovendien ook oog te houden voor de motorische ontwikkeling en de spraak/taal-ontwikkeling van een kind (welke vaak nauw samenhangt met de psychologische ontwikkeling) bestaat de mogelijkheid voor ouders om gebruik te maken van de samenwerking met de kinderfysiotherapeut van Fysiogroep Waterland en de logopedisten van Logopedie Swaensborch. Zo is alle informatie onder één dak en hoef je niet steeds je verhaal opnieuw te vertellen. Ouders ervaren deze samenwerking als erg prettig.

 

 

 

Deze website is met veel passie gerealiseerd door Sky Lion / Met een zachte G