Over BIKKEL

BIKKELkids is opgericht door Sara den Hartog. Zij is orthopedagoog en heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ook staat ze geregistreerd bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen), waardoor kwaliteit is gewaarborgd. Sara heeft een basis aantekening psychodiagnostiek (BAPD) behaald en is bevoegd is tot het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek. Daarnaast is zij ONL dyslexiebehandelaar en volgt zij de opleiding tot EMDR therapeut (kind).

De afgelopen jaren is Sara werkzaam geweest binnen diverse grote instanties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam en omstreken. Door de grote verscheidenheid aan leeftijden en gedragsproblematiek van kinderen en jongeren waarmee ze heeft gewerkt, stemt zij gemakkelijk af op verschillende doelgroepen. Ook kan zij door haar ervaring goed inspelen op uiteenlopende problemen. Sara kan daarbij ook putten uit eigen ervaring als trotse moeder van 3 kinderen.

Volgens Sara moet het makkelijk zijn om zowel hulp te vragen als te krijgen,Sara vooral als het om kinderen gaat, maar dat blijkt vaak niet zo te zijn. Er zijn lange wachtlijsten, een onpersoonlijke benadering en geen mogelijkheid om direct contact op te nemen met je eigen hulpverlener wanneer het dreigt mis te gaan. Ook kun je meestal nergens (professioneel) terecht met wat mildere problemen. Voor ouders is het daarbij geregeld onduidelijk wat er nou precies aan de hand is met hun kind en wat zij daar zelf aan kunnen doen.

Om deze redenen heeft Sara zich ingezet om BIKKELkids op te richten. ‘Dichtbij’, ‘toegankelijk’ en ‘begrijpelijk’, dat moeten volgens de visie en missie van BIKKELkids kernwoorden zijn wanneer je hulp nodig hebt voor je kind. Ook wanneer de problemen wat milder/kleiner zijn.

Om bovendien ook oog te houden voor de motorische en logopedische ontwikkeling van het kind (welke vaak nauw samenhangt met de psychologische ontwikkeling) bestaat de mogelijkheid voor ouders om gebruik te maken van de samenwerking met de kinderfysiotherapeut van Fysiogroep Waterland en logopedisten van Lopende Swaensborch. Zo is alle informatie onder één dak en hoef je niet steeds je verhaal opnieuw te vertellen. Ouders ervaren deze samenwerking als zeer prettig.