Sociale Vaardigheidstraining (SoVa-training)

We verwachten van onze kinderen dat ze zich een houding weten te geven in het contact met andere volwassenen en kinderen, maar ook in situaties, zoals bijvoorbeeld in een restaurant. Het is echter niet voor ieder kind even duidelijk in welke situatie je welk gedrag laat zien. Zo kan het onderscheid tussen volwassenen en kinderen bijvoorbeeld vaag zijn voor je kind, waardoor hij/zij volwassenen op eenzelfde manier aanspreekt als leeftijdsgenootjes. Daarbij bestaat er ook nog een onderscheid in soorten sociale contacten, een goede vriend wordt niet op dezelfde manier benaderd als een vage kennis. En wat kun je dan zeggen?

Wat doen wij met SoVa training?

Wanneer deze sociale vaardigheden voor jouw kind ook niet vanzelfsprekend lijken te gaan, biedt BIKKELkids een sociale vaardigheidstraining (SoVa-training). In deze training worden kinderen op speelse wijze geconfronteerd met sociale situaties uit de dagelijkse praktijk, waardoor zij inzicht krijgen in hun eigen gedrag en leren hoe ze daarmee om kunnen gaan. De SoVa-training wordt over het algemeen aangeboden voor groepjes kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, zodat zij van elkaar kunnen leren, maar kan in overleg ook individueel worden gegeven.

Inschrijven