Omgaan met faalangst

Veel kinderen vinden het spannend als ze een spreekbeurt moeten houden of een toets op school hebben en dat is heel normaal. Soms komt het echter voor dat de spanning om te presteren zo hoog oploopt dat je kind bij voorbaat al niet aan een opdracht begint of zo bang is om iets verkeerd te doen, dat het niet lukt. Bovendien zien faalangstige kinderen vaak alleen maar andere kinderen om zich heen die ‘wel’ succesvol zijn en kunnen zij zichzelf zien als mislukkeling.

Hoe leren wij je zoon of dochter omgaan met faalangst?

BIKKELkids biedt kinderen die faalangstig gedrag vertonen een kortdurende training waardoor zij tot de kern van hun faalangst kunnen komen en zichzelf beter leren begrijpen. Ook wordt kinderen geleerd hun eigen krachten te herkennen en krijgen zij handige tips om met hun faalangst om te gaan. Schrijf je hier in