Leren omgaan met Pesten

Pesten, er wordt volop aandacht aan besteed op school en in de media. Toch blijkt dat als puntje bij paaltje komt dat leerkrachten niet altijd even daadkrachtig (kunnen) optreden als een kind wordt gepest. Dit is ook best lastig. Waar ligt de grens tussen zelf op leren lossen en het helpen van een gepest kind. En ook al is de leerkacht zeer bereidwillig om te helpen is het nog de vraag wat de juiste aanpak is. Het ene kind is immers het andere niet. Dit maakt het gevoel van machteloosheid helaas des te groter, voor je kind, maar ook voor jou als ouder.

Hoe leren wij je kind om om te gaan met pesten?

BIKKELkids probeert daarom samen met jou en je kind een zo passend mogelijke oplossing te bieden en jou en je kind zo weer grip op de situatie te laten krijgen. Tevens kan een training om het zelfvertrouwen/de weerbaarheid van je kind een boost te geven dan een onderdeel van de oplossing zijn. Meld je nu aan