Angst, kinderen er mee om leren gaan

Angst doet zich voor in verschillende vormen en kan het leven van je kind enorm beheersen. Bovendien kan het o.a. leiden tot slaapgebrek, lage prestaties op school, weinig sociale contacten en ontwrichte gezinssituaties. Omdat het voorkomt in zoveel verschillende vormen, is de oplossing niet eenduidig en is het belangrijk eerst eens goed de angst van je kind en eventuele oorzaken te bespreken met onze deskundige.

Wat doen wij om angst weg te nemen?

BIKKELkids kiest er bewust voor om eerst naar het individu te kijken, het is immers de bedoeling dat je kind op een goede manier over z’n angst heen leert komen en vaak is angst erg ‘eigen’. De orthopedagoge moet daarom eerst in de wereld van je kind zien te komen om het probleem goed te begrijpen. Je kind kan daar zelf vaak goed bij helpen. Kort gezegd proberen we je kind de baas van z’n angst te maken in plaats van het slachtoffer. Wanneer angst dusdanig ernstig is bij je kind kan BIKKELkids je tevens goed adviseren bij het zoeken naar een expert op het gebied van angst, waar je kind bijvoorbeeld een EMDR behandeling kan ondergaan. Ik wil graag meer informatie