Diensten

Sociale Vaardigheidstraining (SoVa-training)

We verwachten van onze kinderen dat ze zich een houding weten te geven in het contact met andere volwassenen en kinderen, maar ook in situaties, zoals bijvoorbeeld in een restaurant. Het is echter niet voor ieder kind even duidelijk in welke situatie je welk gedrag laat zien. Zo kan het onderscheid tussen volwassenen en kinderen bijvoorbeeld vaag zijn voor je kind, waardoor hij/zij volwassenen op eenzelfde manier aanspreekt als leeftijdsgenootjes. Daarbij bestaat er ook nog een onderscheid in soorten sociale contacten, een goede vriend wordt niet op dezelfde manier benaderd als een vage kennis. En wat kun je dan zeggen?

Wanneer deze sociale vaardigheden  voor jouw kind ook niet vanzelfsprekend lijken te gaan, biedt BIKKELkids een sociale vaardigheidstraining (SoVa-training). In deze training worden kinderen op speelse wijze geconfronteerd met sociale situaties uit de dagelijkse praktijk, waardoor zij inzicht krijgen in hun eigen gedrag en leren hoe ze daarmee om kunnen gaan. De SoVa-training wordt over het algemeen aangeboden voor groepjes kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, zodat zij van elkaar kunnen leren, maar kan in overleg ook individueel worden gegeven.

Faalangst

Veel kinderen vinden het spannend als ze een spreekbeurt moeten houden of een toets op school hebben en dat is heel normaal. Soms komt het echter voor dat de spanning om te presteren zo hoog oploopt dat je kind bij voorbaat al niet aan een opdracht begint of zo bang is om iets verkeerd te doen, dat het niet lukt. Bovendien zien faalangstige kinderen vaak alleen maar andere kinderen om zich heen die ‘wel’ succesvol zijn en kunnen zij zichzelf zien als mislukkeling.

BIKKELkids biedt kinderen die faalangstig gedrag vertonen een kortdurende training waardoor zij tot de kern van hun faalangst kunnen komen en zichzelf beter leren begrijpen. Ook wordt kinderen geleerd hun eigen krachten te herkennen en krijgen zij handige tips om met hun faalangst om te gaan.

Pesten

Pesten, er wordt volop aandacht aan besteed op school en in de media. Toch blijkt dat als puntje bij paaltje komt dat leerkrachten niet altijd even daadkrachtig (kunnen) optreden als een kind wordt gepest. Dit is ook best lastig. Waar ligt de grens tussen zelf op leren lossen en het helpen van een gepest kind. En ook al is de leerkacht zeer bereidwillig om te helpen is het nog de vraag wat de juiste aanpak is. Het ene kind is immers het andere niet. Dit maakt het gevoel van machteloosheid helaas des te groter, voor je kind, maar ook voor jou als ouder.

BIKKELkids probeert daarom samen met jou en je kind een zo passend mogelijke oplossing te bieden en jou en je kind zo weer grip op de situatie te laten krijgen. Tevens kan een training om het zelfvertrouwen/de weerbaarheid van je kind een boost te geven dan een onderdeel van de oplossing zijn.

Woede

Heeft jouw kind een woede in zich die je maar niet kunt plaatsen? Heeft dit grote invloed op je gezinssituatie, je sociale leven en het plezier om met je kind om te gaan? Lijkt het eind zoek,  je ideeën  op en adviezen van anderen niet te werken? Je bent niet de enige! Er zijn veel ouders die met hetzelfde probleem kampen, maar het moeilijk vinden om hulp te zoeken. Het idee dat jij als ouder je eigen kind toch wel aan zou moeten kunnen zorgt ervoor dat je vermoeid, radeloos en vervreemd kan raken van je eigen kind. De moeilijkheid om uit de negatieve spiraal te komen ligt er vaak in dat je als ouder heel dichtbij je kind staat. Het is dan moeilijk om objectief te blijven.

BIKKELkids is echter wel objectief! Als jij dat wilt komen we zelfs bij je thuis op een moment waarop dat voor jou handig is. Dus is het ontbijt een probleem? Of naar school gaan? Of juist tandenpoetsen of het naar bed brengen? BIKKELkids schuift kantooruren opzij en komt jou helpen wanneer jij het nodig hebt. Ook als je ’s avonds gewoon even wat tips nodig hebt, kun je altijd contact opnemen met onze deskundige. We kijken we door een constructieve samenwerking samen hoe we je kind het best kunnen helpen en zorgen we ervoor dat je weer kunt gaan genieten!

Angst

Angst doet zich voor in verschillende vormen en kan het leven van je kind enorm beheersen. Bovendien kan het o.a. leiden tot slaapgebrek, lage prestaties op school, weinig sociale contacten en ontwrichte gezinssituaties. Omdat angst voorkomt in zoveel verschillende vormen, is de oplossing niet eenduidig en is het belangrijk eerst eens goed de angst van je kind en eventuele oorzaken te bespreken met onze deskundige.

BIKKELkids kiest er bij angst bewust voor om eerst naar het individu te kijken, het is immers de bedoeling dat je kind op een goede manier over z’n angst heen leert komen en vaak is angst erg ‘eigen’. De orthopedagoge moet daarom eerst in de wereld van je kind zien te komen om het probleem goed te begrijpen. Je kind kan daar zelf vaak goed bij helpen. Kort gezegd proberen we je kind de baas van z’n angst te maken in plaats van het slachtoffer. Wanneer angst dusdanig ernstig is bij je kind kan BIKKELkids je tevens goed adviseren bij het zoeken naar een expert op het gebied van angst, waar je kind bijvoorbeeld een EMDR behandeling kan ondergaan.

Hoogbegaafdheid

Wanneer je kind hoogbegaafd is, kan dit leiden tot een groot aantal misvattingen. Voornamelijk over wat er van je kind valt te verwachten. Er wordt bijvoorbeeld soms vanuit gegaan dat een hoogbegaafd kind op school alleen maar hoge cijfers ‘hoort’ te halen. Natuurlijk heeft een kind met een hoge intelligentie op bepaalde gebieden een voorsprong, maar hoogbegaafdheid kan ook zorgen voor problemen waar je eerder nog niet bij stil had gestaan. Zo zijn leerkrachten vaak niet ingespeeld op de behoeftes van hoogbegaafde kinderen, waardoor je kind de uitdaging op school mist die hij/zij zo nodig heeft. Mogelijk leidt dit zelfs tot onderpresteren. Daarbij zijn klasgenootjes niet altijd even begripvol, waardoor je kind met sociale problemen te maken kan krijgen. Overstappen naar een school voor (hoog)begaafden is dan niet altijd de oplossing. De motivatie en intelligentie van je kind spelen hierbij o.a. een grote rol. En wat kan jij als ouder thuis nog doen om te stimuleren?
BIKKELkids kan je zeker begeleiden bij het adviseren van uitdagende stof voor op school, schoolkeuze en tips voor thuis. Bovendien kan BIKKELkids je kind helpen bij het omgaan met sociale problemen.

Weerbaarheid

Heeft jouw kind moeite om voor zichzelf op te komen? Vaak ligt de oorzaak in het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van je kind die ervoor zorgen dat je kind naar de achtergrond verdwijnt. Weerbaarheid is echter essentieel om ervoor te zorgen dat je kind zich kan weren tegen machtsmisbruik of geweldservaringen. Bovendien draagt weerbaarheid bij aan het vinden van goede sociale contacten en is het bepalend voor het plekje in de samenleving dat je kind verovert.

Door een aantal leuke, simpele tips en oefeningen kan BIKKELkids je kind helpen om z’n gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde op te bouwen. Je kind mag er zijn, dat moet hij/zij alleen nog ‘even’  ontdekken. Wanneer je kind daarachter is, gaat er een wereld open.

Bij BIKKELkids bestaat de mogelijkheid om in groepsverband, zodat kinderen van elkaar kunnen leren, of individueel een training te krijgen om zichzelf weerbaarder te maken. Deze oefeningen zijn vaak leuk voor kinderen omdat de opdrachten creatief en actief zijn. Een weerbaarheidstraining is een kortdurende training waarbij je kind z’n eigen krachten leert ontdekken en die durft uit te spreken.

Verdriet

Verdriet bij je kind kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld  sprake zijn van een overleden persoon of dier, een scheiding, een ziekte, maar ook een verhuizing of andere verandering van situatie. Soms kan de reden voor jou als ouder zelfs onduidelijk zijn. Kinderen zijn over het algemeen erg veerkrachtig en kunnen gemakkelijk zelf een nare situatie te boven komen. Bovendien heeft ieder kind z’n eigen manier van verwerken. Verdriet kan echter ook te lang aanhouden, dat gebeurt wanneer je kind er zelf niet meer uit komt. Je kind heeft dan hulp nodig, maar mogelijk ben jij als ouder niet in staat deze te geven, bijvoorbeeld door eigen verdriet. In dat geval is het belangrijk hulp in te schakelen door een deskundige om escalatie te voorkomen. Levensfasen van kinderen kunnen namelijk cruciaal zijn voor hun ontwikkeling en toekomstperspectief.

BIKKELkids gaat op speelse wijze met je kind aan de slag om het verdriet een plekje te geven. We maken gebruik van o.a. speelgoed, spelletjes, tekeningen, rollenspellen of verhalen, afhankelijk van de leeftijd en behoefte van je kind. Deze indirecte benadering is bij kinderen vaak erg effectief omdat ze het verdriet of probleem niet direct op zichzelf hoeven te betrekken. Bovendien leert je kind door de behandeling om te gaan met eventueel toekomstig verdriet.